Wat is yoga

Yoga, tantra en meditatie zijn spirituele beoefeningen met als doel de wereld waarin wij leven te leren zien zoals deze werkelijk is. Als we dit doel hebben bereikt, zien we dus ook onszelf zoals we werkelijk zijn; we zien ons meest authentieke ware zelf. Van daaruit kunnen we eenheid ervaren en samenvallen met wat is. We ervaren onszelf niet langer gescheiden van de wereld om ons heen. 

 

Yogabeoefening wordt poëtisch omschreven als een methode - het achtvoudige pad - in de klassieke yoga sutras van Patanjali (de tekst is geschreven tussen ca. 200 voor en ca. 200 na Christus). De yoga sutras vertellen je in 196 aforismen hoe de menselijke geest werkt en hoe het achtvoudige pad van yoga je zal brengen tot verlichting en verlossing van het aardse lijden.

 

Yogabeoefening is een integrale beoefening, die je in alle facetten van het leven weeft. Je reflecteert op thema’s als geweld(loosheid), reinheid, compassie, zuiverheid, discipline en overgave om vanuit een basis aan zelfinzicht het onderzoek naar je ware Zelf vorm te geven.  

 

Veel mensen maken kennis met yoga via het oefenen met het lichaam. De houdingen die we verkennen in een yogales, heten asanas in het sanskriet, de oude Indiase taal. 

 

De yoga sutras (ook in het sanskriet opgeschreven) zijn nog steeds een onuitputtelijke inspiratiebron voor yogi's wereldwijd. Over het beoefenen van asanas zegt de tekst:

 

                            sthira sukham asanam

 

          De houding is zowel krachtig als ontspannen.

 

Dit uitgangspunt is belangrijk voor iedereen die yoga beoefent want het kan heel verleidelijk zijn om in een fysieke workout te belanden, waarin de geest een resultaat wil behalen. Misschien wel ten koste van het lichaam. Een van de pijlers van yogabeoefening is juist het loslaten van resultaat. In de Baghavad Gita, ook een essentiële tekst voor yogi's, wordt hierover als volgt geschreven: 

 

Je hebt een recht om je plichten uit te voeren, maar je hebt geen recht op het resultaat van je acties. Beschouw jezelf nooit als de oorzaak van de resultaten die uit je acties volgen (...).  

 

Vind hier een Nederlandse vertaling van de yoga sutras van Patanjali. 
 

Ook de hierboven aangehaalde Bhagavad Gita is online beschikbaar. Het genoemde vers staat in hoofdstuk 2, vers 47.

 

Het beoefenen van yoga kan via verschillende stijlen zoals vinyasa (ashtanga), Iyengar, yin, restoratieve yoga, prana flow, slow flow en de klassieke hatha yoga.    

 

De door mij zeer gewaardeerde Mukunda Stiles formuleert Hatha Yoga als volgt in zijn boek Structurele Yoga Therapie uit 2001 (vertaling):

 

In hatha yoga brengen we lichaam, denken en emoties in evenwicht. Hatha yoga is geen doel op zich, maar een middel om het denken te leiden door de belemmeringen van onrust en ongemak die men in lichaam, ademhaling en zintuiglijke gewaarwordingen ervaart, weg te nemen.

 

Waarom yoga?

Het structureel beoefenen van yoga heeft veel voordelen zoals:

- Je leert je lichaam beter kennen. Hierdoor pik je signalen die het lichaam geeft, bijvoorbeeld over vermoeidheid of stess, sneller op. 

- Je lichaam wordt mobieler, stabieler en soepeler. Door de verschillende houdingen voel je ruimte ontstaan in bijvoorbeeld borst, schouders en heupen, en versterk je je rug- en buikspieren. Je houdt de gewrichten soepel en gezond. 

- Je leert tijd te nemen voor jezelf. Tijd waarin je niets hoeft, tijd waarin je leert zijn met dat wat aanwezig is in je. In plaats van te vluchten in afleiding, blijf je bij wat is. Door het ontwikkelen van deze kwaliteit van aanwezig zijn, leer je je anders te verhouden tot moeilijke, verdrietige of teleurstellende gebeurtenissen van vroeger of van nu. Dit kan leiden tot minder stress, beter slapen en een afname van somberheid.